Amnesia Lemon Fem. cannabis frø – Barneys farm

kr. 315.00kr. 579.00

Genetik: Soma’s Amnesia Haze x Lemon Skunk.

Amnesia Lemon Fem. cannabis frø – Barneys farm